Słuszna Strawa

SŁUSZNA STRAWA REKRUTUJE!

Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa ogłasza rekrutację osób do realizacji projektu pomocy prawnej i asystentury społecznej dla osób z doświadczeniem migracji.

Jeśli chcesz pracować w regularnych godzinach 9.00 - 17.00 w naszym biurze, z przyjemnością podpiszemy umowę o pracę. Jeśli wolisz większą elastyczność czasową i samodzielność - możemy podpisać umowę zlecenie.

Jeśli jesteś zainteresowana/-y pracą z nami, wyślij swoje CV, a w treści maila napisz proszę w kilku zdaniach jakie masz doświadczenia we współpracy z organizacjami humanitarnymi/pozarządowymi.
W tytule maila napisz REKRUTACJA: Stanowisko, na które aplikujesz.
Adres mejlowy: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 40/57, 02-601 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia zbieramy do 01.12.2022 (istnieje możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, będziemy informować na bieżąco).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa, w trakcie której przeprowadzony zostanie krótki test, pisany z dostępem do internetu, sprawdzający: zaplanowania działań, odnalezienia się w założeniach projektowych i to jak sobie radzisz z szybkim wyszukiwaniem informacji i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Pracownik_czka ds. rekrutacji

wynagrodzenie 2600-2800 zł brutto (1/2 etatu)

Podstawowe zadania:

 • Przygotowywanie schematu rekrutacji (zapotrzebowanie na stanowiska wraz z datą rozpoczęcia pracy, redakcja i udostępnianie ogłoszeń rekrutacyjnych)
 • Rozmowy rekrutacyjne i selekcja kandydatek_ów, ocena pracowniczki_ka podczas okresu próbnego
 • Wstępny onboarding (wprowadzenie pracowniczki_ka w najważniejsze zagadnienia dot. charakteru i funkcjonowania organizacji, szkolenia BHP, pomoc pracowniczce_kowi w zaaklimatyzowaniu się w spółdzielni),
 • Monitorowanie zapotrzebowania na szkolenia wśród pracowników_czek oraz organizacja szkoleń
 • Implementacja polityki antymobbingowej i organizacja szkoleń w tym zakresie

Wymagania:

 • Płynność w języku polskim i komunikatywny angielski (super jeżeli znasz inne języki – rosyjski, ukraiński, arabski, dari);
 • Pogłębiona znajomość prawa pracy, szczególnie przepisów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy;
 • Minimum rok doświadczenia w prowadzeniu procesu rekrutacji, szczególnie dla organizacji pozarządowych;
 • Terminowość, samodzielność w realizacji zadań;
 • Komunikatywność i empatia;

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), do końca stycznia bonus inflacyjny (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członkiń_ów zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia

Koordynator_ka programu voucherowego

wynagrodzenie 2600-2800 zł brutto (1/2 etatu)

Podstawowe zadania:

 • Przygotowywania i dystrybucja voucherów dla beneficjentów_ek programu;
 • Utrzymywanie kontaktu z organizacjami partnerskimi i szukanie nowych;
 • Zbieranie statystyk dotyczących programy voucherowego zgodnie z wytycznymi donora i przetwarzanie ich;
 • Monitorowanie opinii na temat programu i wymyślanie nowych rozwiązań ich na podstawie;
 • Współpraca z resztą zespołu odnośnie feedbacku dla donora;

Wymagania:

 • Komunikatywny polski i ukraiński (znajomość innych języków, zwłaszcza angielskiego i rosyjskiego, będzie dodatkowym atutem)
 • Terminowość, samodzielność i zdolność do szybkiego uzupełniania informacji i uczenia się nowych rzeczy;
 • Podstawowa umiejętność analizy danych statystycznych;
 • Doświadczenie w pracy z osobami z doświadczeniem przymusowej migracji;
 • Płynność w excelach i google drivach;
 • Komunikatywność i empatia;

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), do końca stycznia bonus inflacyjny (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członkiń_ów zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Koordynator_ka programu asystentury socjalnej

wynagrodzenie 6000 – 6300 brutto (1/1 etatu)

Podstawowe zadania:

 • Budowanie systemu wsparcia asystenckiego, opracowanie modelu polegającego na budowaniu samodzielności osób wspieranych;
 • Pomoc w kontakcie z urzędami i instytucjami, kierowanie do odpowiednich instytucji w celu złożenia dokumentów rejestrowych, wniosków związanych z legalizacją pobytu i innych dokumentów;
 • Wsparcie w załatwianiu codziennych spraw, takich jak: umawianie wizyt lekarskich, rejestracja w systemie opieki zdrowotnej, złożenie wniosku o numer PESEL, otwarcie konta bankowego, poszukiwanie żłobka/przedszkola/szkoły, zakładanie profilu zaufanego;
 • Pomoc w nabyciu prawa do pracy, pomoc w kontakcie z pracodawcami;
 • Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego;

Wymagania:

 • Płynność w języku polskim i znajomość komunikacyjna jednego z tych: angielski, rosyjski, ukraiński, arabski, dari;
 • Minimum rok doświadczenia na stanowisku asystentki socjalnej lub doradczyni prawnej osób z doświadczeniem migracji;
 • Minimum rok doświadczenia w zarządzaniu zespołem;
 • Zaawansowana wiedza na temat funkcjonowania urzędów i instytucji, znajomość podstawowych procedur prawnych; umiejętność czytania przepisów prawa;
 • Umiejętność efektywnego szukania informacji i posługiwania się nimi;
 • Komunikatywność i empatia;

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), wsparcie psychologiczne dla członków zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Kierowca

wynagrodzenie 5600 brutto (1/1 etatu)

Podstawowe zadania:

 • Rozwożenie dostaw/posiłków do punktów współpracujących ze spółdzielnią;
 • Dostarczanie cateringów;
 • Transportowanie/przenoszenie na krótkich odcinkach ciężarów do 25kg

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat.B
 • Doświadczenie w pracy jako kierowca
 • Ważne orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne
 • Badania sanepid (w razie konieczności możemy pomóc z ich zrobieniem)
 • Komunikatywna znajomość języka polskiego i/lub dobra znajomość języka angielskiego (ze względu na konieczność komunikacji z odbiorcami_czyniami cateringów)

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), do końca stycznia bonus inflacyjny (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członków zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Wydawczyni_wydawca posiłków w centrum tranzytowym
Нижче версія українською / Версия на русском ниже

PL

Wynagrodzenie: 4000zł netto (plus dodatek za pracę w porze nocnej zgodnie z kodeksem pracy)

Umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1

Zakres obowiązków:

 • Odbieranie dostaw
 • Wydawanie posiłków
 • Zapewnianie odpowiednich warunków sanitarnych dla przechowywanej i eksponowanej żywności
 • Przestrzeganie procedur, zasad oraz standardów sanitarnych
 • Dbanie o porządek i czystość w miejscu pracy

Czego oczekujemy:

 • Dobrej organizacji pracy
 • Elastycznej dostępności
 • Pracy również w porze nocnej (wynagrodzenie jest wtedy wyższe zgodnie z przepisami kodeksu pracy)
 • Komunikatywnego języka ukraińskiego lub rosyjskiego, język polski na poziomie podstawowym

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), tymczasowy dodatek inflacyjny do stycznia – później zadecydujemy, co dalej (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członkiń_ów zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowana_y pracą z nami, wyślij swoje CV. W tytule maila napisz REKRUTACJA: Stanowisko, na które aplikujesz. Adres mejlowy: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 40/57, 02-601 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia zbieramy do 04.12.2022 (istnieje możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, będziemy informować na bieżąco).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa.

UKR

Słuszna Strawa запрошує!

Ми соціальний кооператив, створений людьми з досвідом міграції. Ми є відкритим і безпечним місцем для біженців і мігрантів, пропонуємо юридичну підтримку та соціальну допомогу.

Винагорода: 4000 злотих нетто (плюс надбавка за роботу в нічний час згідно з Трудовим кодексом)

Договір найму

Час роботи: 1/1

Обов’язки:

 • Отримання поставок
 • Подача страв
 • Забезпечення відповідних санітарних умов для харчових продуктів, що зберігаються та подаються.
 • Дотримання процедур, правил і санітарних норм
 • Підтримання порядку і чистоти на робочому місці

Що ми очікуємо:

 • Гарна організація роботи
 • Гнучка доступність
 • Робота також у нічний час (тоді заробітна плата вища відповідно до положень КЗпП)
 • Комунікабельна українська або російська, базова польська

Додаткові бонуси:

LuxMed (розширений пакет), тимчасова інфляційна надбавка до січня – пізніше вирішимо, що робити далі (+300 злотих для особи, яка заробляє менше 4500 злотих нетто, +200 злотих для особи, яка заробляє понад 4500 злотих нетто), психологічна підтримка для членів команди. Якщо ви людина з міграційним досвідом, ви можете розраховувати на правову та інші форми підтримки.

Якщо ви зацікавлені у співпраці з нами, будь ласка, надішліть своє резюме. У заголовку електронного листа напишіть ПРАЦЯ: Посада, на яку ви претендуєте. Електронна адреса: [email protected]

Будь ласка, включіть у своє резюме такий пункт: «Я даю згоду на обробку персональних даних, що містяться в моїй пропозиції про роботу, з ціллю процесу найму та для майбутнього найму, який проводить соціальний кооператив Słuszna Strawa з зареєстрованим офісом у Варшаві відповідно до Закон від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (тобто Законодавчий вісник 2016 р., п. 922)».

Зверніть увагу, що розпорядником даних є Соціальний кооператив Słuszna Strawa з зареєстрованим офісом у Варшаві на вул. Рацлавицька 40/57, 02-601 Варшава. Дані збираються з метою найму. Ви маєте право отримати доступ до своїх даних і виправити їх. Надання даних в обсязі, визначеному положеннями Закону від 26 червня 1974 р., КЗпП та підзаконних актів є обов’язковим. Надання додаткових персональних даних є добровільним.

Заявки збираємо до 04.12.2022 (можливо продовжити термін прийому заявок, будемо інформувати).

Наступним етапом набору буде співбесіда.

RUS

Słuszna Strawa набирает сотрудников!

Мы – социальный кооператив, созданный людьми имеющими опыт миграции. Мы являемся открытым и безопасным местом для беженцев и мигрантов, предлагаем юридическую поддержку, социальную помощь.

Зарплата: 4 000 злотых нетто (плюс надбавка за работу в ночное время согласно трудовому кодексу)

Трудовой договор

Занятость: 1/1 ставки

Обязанности:

 • Получение поставок
 • Выдача еды
 • Обеспечение надлежащих санитарных условий для хранения и выдачи продуктов питания
 • Соблюдение санитарных процедур, правил и стандартов
 • Забота о порядке и чистоте на рабочем месте

Что мы ожидаем:

 • Хорошая организация труда
 • Гибкая доступность
 • Работа также в ночное время (оплата труда в этом случае выше в соответствии с Трудовым кодексом)
 • Коммуникативный украинский или русский язык, польский язык на базовом уровне

Дополнительные бонусы:

LuxMed (расширенный пакет), временная надбавка, в связи с инфляцией до января – после этого мы решим, что делать дальше (+300 злотых для человека, зарабатывающего меньше 4500 нетто, +200 злотых для человека, зарабатывающего больше 4500 нетто), психологическая поддержка для членов команды. Если вы являетесь человеком с миграционным опытом, вы можете рассчитывать на юридическую помощь и другие формы поддержки.

Если вы заинтересованы в работе с нами, пожалуйста, отправьте свое резюме. В теме письма напишите, пожалуйста,  RECRUITMENT: должность, на которую вы претендуете. Адрес электронной почты: [email protected]

Пожалуйста, включите в свое резюме пункт: „Я даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в моем предложении о работе, в целях, необходимых для процесса найма и будущего найма, осуществляемого Социальным кооперативом „Słuszna Strawa”, расположенным в Варшаве, в соответствии с Законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных (т.е. Законодательный вестник 2016, статья 922)”.

Мы хотели бы сообщить вам, что администратором данных является Социальный кооператив „Słuszna Strawa” с юридическим адресом в Варшаве по адресу ул. Рацлавицкая 40/57, 02-601 Варшава. Данные собираются в целях набора персонала. Вы имеете право на доступ к своим данным и их исправление. Предоставление данных в объеме, определенном положениями Закона от 26 июня 1974 года „Трудовой кодекс” и исполнительными актами, является обязательным. Предоставление дополнительных личных данных является добровольным.

Прием заявок до 04.12.2022 (есть возможность продления срока приема заявок, мы будем держать вас в курсе).

Следующим этапом приема на работу будет собеседование.

Kucharka_kucharz
English below

PL

Codziennie gotujemy setki posiłków dla różnych miejsc, w których zatrzymują się lub uzyskują wsparcie uchodźcy. Każde miejsce ma specyficzne potrzeby, więc nie jest to kwestia ilości, ale przede wszystkim dbania o to, by nasze posiłki na te potrzeby odpowiadały – były różnorodne, pełnowartościowe, znajome w smaku (bo często gotujemy też dla uchodźców innych narodowości niż ukraińska), i przede wszystkim zawsze gotowane z sercem.

Wynagrodzenie: na okresie próbnym 4300zł netto, następnie 4500zł netto (plus dodatek za pracę w porze nocnej zgodnie z kodeksem pracy)

Umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami
 • Racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat
 • Dbanie o odpowiednią estetykę potraw
 • Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy
 • Opracowywanie przepisów
 • Koordynowanie pracy kuchni na zmianie
 • Współpraca z zespołem kuchni
 • Praca w porze nocnej (zgodnie z przepisami kodeksu pracy)

Czego oczekujemy:

 • Doświadczenia na stanowisku kucharka_kucharz min. rok (kuchnia wegańska)
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i rozdzielania zadań, umiejętne planowanie pracy na zmianie
 • Wysokich umiejętności komunikacyjnych
 • Poczucia odpowiedzialności
 • Elastycznej dostępności
 • Dobrej znajomości języka polskiego lub angielskiego

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), tymczasowy dodatek inflacyjny do stycznia – później zadecydujemy, co dalej (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członkiń_ów zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowana_y pracą z nami, wyślij swoje CV. W tytule maila napisz REKRUTACJA: Stanowisko, na które aplikujesz. Adres mejlowy: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 40/57, 02-601 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia zbieramy do 04.12.2022 (istnieje możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, będziemy informować na bieżąco).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa.

EN

Chef

Słuszna Strawa is recruiting!

Every day we prepare hundreds of meals for the places where refugees are staying or receiving support. Each place has specific needs, so it’s not a matter of quantity, but mostly of making sure that our meals meet those needs – are nutritious, familiar in taste (because we often cook for refugees of other nationalities than Ukrainian, too), and above all, always prepared with love.

Employment contract

Full-Time Equivalent: 1/1

Salary: during the trial period 4300 PLN netto, then 4500 PLN netto(plus an allowance for night shifts in accordance with the Labor Code)

Responsibilities:

 • Preparation of dishes in accordance with applicable standards
 • Rational management of goods, minimizing losses
 • Taking care of the appropriate aesthetics of dishes
 • Maintaining order and hygiene in the workplace
 • Developing recipes
 • Coordinating the work of the kitchen during the shift
 • Cooperating with the kitchen team
 • Night shifts (in accordance with the Labor Code)

What we expect:

 • Experience as a cook min. one year (vegan cuisine)
 • Ability to organize own work and distribute tasks, skillful shift planning
 • High communication skills
 • A sense of responsibility
 • Flexible availability
 • Good knowledge of Polish or English language

Additional bonuses:

LuxMed (extended package), temporary inflation allowance until January – after that we will decide what to do next (+300 PLN for a person earning less than 4500 net, +200 PLN for a person earning more than 4500 net), psychological support for team members. If you are a person with migrant experience, you can count on our legal assistance and other forms of support.

If you are interested in working with us, please send your resume. In the title of your email write RECRUITMENT: the position you are applying for. Email address: [email protected]

Please include the following clause in your resume: „I consent to the processing of personal data contained in my CV for the purposes necessary for the recruitment process and for future recruitment conducted by the Słuszna Strawa Social Cooperative, based in Warsaw, in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (i.e. Journal of Laws of 2016, item 922)”.

We would like to inform you that the Administrator of the data is the Słuszna Strawa Social Cooperative with its registered office in Warsaw at Racławicka Street 40/57, 02-601 Warsaw. The data is collected for recruitment purposes. You have the right to access and correct your data. Provision of data within the scope specified by the Act of June 26, 1974 Labour Code and secondary legislation is mandatory. Providing additional personal data is voluntary.

Applications deadline 04.12.2022 (there is a possibility of extending the deadline for receipt of applications, we will keep you informed).

The next stage of recruitment will be an interview.

Osoba zmywająca/pomoc kuchenna
English|Arabic below 

PL

Wynagrodzenie: 4000zł netto (plus dodatek za pracę w porze nocnej zgodnie z kodeksem pracy)

Umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/1

Zakres obowiązków:

 • Utrzymywanie w czystości urządzeń gastronomicznych i pomieszczeń kuchennych
 • Mycie naczyń w zmywarkach i ręcznie
 • Obróbka surowców do produkcji posiłków
 • Doraźna pomoc kucharkom_kucharzom

Czego oczekujemy:

 • Dobrej organizacji pracy
 • Elastycznej dostępności

Dodatkowe bonusy:

LuxMed (pakiet rozszerzony), tymczasowy dodatek inflacyjny do stycznia – później zadecydujemy, co dalej (+300 zł dla osoby zarabiającej poniżej 4500 netto, +200 zł dla osoby zarabiającej powyżej 4500 netto), wsparcie psychologiczne dla członkiń_ów zespołu. Jeśli jesteś osobą z doświadczeniem migracji, możesz liczyć na pomoc prawną i inne formy wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowana_y pracą z nami, wyślij swoje CV. W tytule maila napisz REKRUTACJA: Stanowisko, na które aplikujesz. Adres mejlowy: [email protected]

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 40/57, 02-601 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia zbieramy do 04.12.2022 (istnieje możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń, będziemy informować na bieżąco).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa.

EN

Cleaning personel/Kitchen help

 

Słuszna Strawa is recruiting!

Every day we prepare hundreds of meals for the places where refugees are staying or receiving support. Each place has specific needs, so it’s not a matter of quantity, but mostly of making sure that our meals meet those needs – are nutritious, familiar in taste (because we often cook for refugees of other nationalities than Ukrainian, too), and above all, always prepared with love.

Employment contract

Full-Time Equivalent: 1/1

Salary: during the trial period 4000 PLN netto(plus an allowance for night shifts in accordance with the Labor Code)

Responsibilities:

 • Keeping catering equipment and kitchen areas clean
 • Washing dishes in dishwashers and by hand
 • Processing raw materials for food production
 • Providing ad hoc assistance to cooks_cooks

What we expect:

 • Good work organization
 • Flexible availability

Additional bonuses:

LuxMed (extended package), temporary inflation allowance until January – after that we will decide what to do next (+300 PLN for a person earning less than 4500 net, +200 PLN for a person earning more than 4500 net), psychological support for team members. If you are a person with migrant experience, you can count on our legal assistance and other forms of support.

If you are interested in working with us, please send your resume. In the title of your email write RECRUITMENT: the position you are applying for. Email address: [email protected]

Please include the following clause in your resume: „I consent to the processing of personal data contained in my CV for the purposes necessary for the recruitment process and for future recruitment conducted by the Słuszna Strawa Social Cooperative, based in Warsaw, in accordance with the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (i.e. Journal of Laws of 2016, item 922)”.

We would like to inform you that the Administrator of the data is the Słuszna Strawa Social Cooperative with its registered office in Warsaw at Racławicka Street 40/57, 02-601 Warsaw. The data is collected for recruitment purposes. You have the right to access and correct your data. Provision of data within the scope specified by the Act of June 26, 1974 Labour Code and secondary legislation is mandatory. Providing additional personal data is voluntary.

Deadline for application 04.12.2022 (there is a possibility of extending the deadline for receipt of applications, we will keep you informed).

The next step of recruitment will be an interview.

ARAB

مطلوب شخص لغسل الصحون / مساعد في المطبخ

الراتب الشهري: 4000 زلوتي صافي (بالإضافة إلى بدل العمل الليلي وفقًا لقانون العمل البولندي)

عقد العمل

وقت العمل: 1/1  (دوام كامل)

المسؤوليات:

الحفاظ على نظافة المطبخ والادوات والاجهزة المستخدمة في الطهي

غسل الصحون  باليد وفي غسالة الصحون

تجهيز المواد الاولية  لتحضير المأكولات

مساعدة الطهاة  في الحالات الطارئة

ماذا نتوقع:

التنظيم الجيد في العمل

مرونة التوافر

العلاوات الإضافية:

حزمة طبية في مركز LUX MED، بدل التضخم (مؤقتة حتى شهر كانون الثاني – ثم سنقرر ما يجب القيام به بعد ذلك)، (+300  زلوتي للشخص الذي يتقاضى راتبا أقل من 4500 zł netto   ،  + 200 زلوتي  للشخص الذي يزيد راتبه عن netto   4500 zł ، الدعم النفسي لأعضاء الفريق. إذا كنت شخصاً خاض تجربة الهجرة، يمكنك الحصول على مساعدة قانونية وغيرها من أشكال الدعم.

إذا كنت ترغب في العمل معنا، فيرجى إرسال سيرتك الذاتية. اكتب في عنوان البريد الإلكتروني REKRUTACJA والوظيفة التي تتقدم بطلب للحصول عليها. على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

يرجى تضمين الفقرة التالية في سيرتك الذاتية: „أوافق على عملية جمع البيانات الشخصية الواردة في عرض العمل الخاص بي لأغراض عملية التوظيف وللتوظيف المستقبلي الذي ستقوم به Spółdzielnia Socjalna Słuszna  Strawa من خلال مكتبها المسجل في وارسو وفقًا لـ القانون الصادر في 29 آب 1997 بشأن حماية البيانات الشخصية (أي مجلة القوانين لعام 2016 ، البند 922) „.

يرجى العلم أن مسؤول البيانات هو Spółdzielnia Socjalna Słuszna Strawa  مع مكتبها المسجل في وارسو في شارع Racławicka 40/57، 02-601 وارسو. يتم جمع البيانات لأغراض التوظيف. لديك الحق في الاطلاع على بياناتك وتصحيحها.

ان تقديم البيانات في النطاق المحدد في أحكام القانون الصادر في 26 حزيران 1974 وقانون العمل والقوانين التنفيذية  يعتبر إلزاميًا. أما تقديم البيانات الشخصية إلاضافية فتعتبر أمرًا طوعيًا.

سيتم جمع الطلبات حتى 04/12/2022 (هناك إمكانية لتمديد الموعد النهائي لقبول الطلبات، وسوف نبقيك على اطلاع دائم).

في المرحلة التالية من التوظيف ستكون هناك مقابلة.